fbpx
Кърджали 6600 бул. Булаир 27
тел.: 0361/82320, моб. т.: 0898 819 299, Раб. Вр. : Пон-пет 09ч.- 19ч., сб: 09ч-17ч.
e-mail: office.globalnet@gmail.com

Параметри

Високоскоростен интернет, цифрова телевизия, IP телевизия, видеонаблюдение, телефон, сервиз

Глобал Нет Консулт ЕООД

гр. Кърджали, 6600 ул. “ Булаир“ № 27

тел:0361/82320; office.globalnet@gmail.com; www.globalnet-bg.com

Приложение 5 към чл. 38 от ЗЕС
от Общите изисквания при осъществяване на обществени електронни съобщения. Параметри за качеството на предоставяните услуги и обслужване за 201
5 г.

Мрежа/услуга Параметър Измерване Мерна еденица Стандартизационен документ
Достъп до интернет Време за първоначално свързване към мрежата Времето, за което са изпълнени най-бързите 95% и 99% от заявките 1 ден и 2 дни ETSI EG 202 057-1
Процент на заявки, изпълнени до датата, договорена с клиента, а когато процентът е под 80% – среден брой на дните закъснение след договорената дата 99%
Достъп до интернет Процент на жалбите относно коректност на сметките Съотношение на сметките, за коректността на които са подадени жалби, спрямо общия брой издадени сметки 0.00% ETSI EG 202 057-1
Достъп до интернет Постигната скорост на предаване на данни Максимална постигната стойност на предаване на  данни 100000kbit/s ETSI EG 202 057-4
Минимална постигната стойност на предаване на  данни 64kbit/s
Средна стойност и стандартно отклонение на скоростта на предаване на данни 20480kbit/s и +-5000kbit/s
Достъп до интернет Коефициент на неуспешните опити за предаване на данни Процент на неуспешните опити за предаване на данни 0.01% ETSI EG 202 057-4
Достъп до интернет Закъснение при предаване на данни (еднопосочно) Средна стойност на закъснението при предаване на данни 12ms ETSI EG 202 057-4
Стандартно отклонение на закъснението 6ms